Aanpak

 

Chargeer! werkt alleen met maatwerkprogramma’s. De reden is dat elke organisatie anders is, sectoren verschillen en het te ontwikkelen potentieel van medewerkers verschilt. Bij een standaard programma zitten altijd elementen die niet nodig zijn of de elementaire onderdelen die juist wel van belang zijn worden gemist.

 

Voor een maatwerkprogramma gaan we eerst uitgebreid met u in gesprek voor een inventarisatie en een goede analyse van de wensen. Op een positieve confronterende wijze worden vragen gesteld om te zorgen dat de wensen scherp en concreet in kaart worden gebracht. Zodat het begeleidingstraject exact aansluit op de wensen, waarbij gedrag en houding concreet zijn benoemd en ook welke vaardigheden moeten worden ontwikkeld. Na de eerste bespreking volgt een bespreekstuk waarin we samen de puntjes op de ‘i’ zetten wat leidt tot een definitieve aanpak om het gewenste doel te realiseren. Dit voortraject is uiteraard kosteloos. 

 

Het ontwikkelen en trainen van vaardigheden behoort uiteraard bij het volledige begeleidingstraject. Chargeer! staat ervoor dat uw investering rendement oplevert. De ervaring leert dat vaardigheidstrainingen zonder fundament veelal een kortstondige impuls opleveren, waarna men weer vervalt in oude patronen. Het gezegde: 'Ze dronken een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was" is hiervoor illustratief. Daarom zijn trainingsactiviteiten altijd in combinatie met coaching on the job. Hierdoor worden mensen begeleid in de dagelijkse praktijk, waardoor het geleerde tijdens een workshop of individuele coachsessie beklijft. Nieuw automatisch gedrag wordt ontwikkeld, waardoor oude patronen verdwijnen.