Visie

 

Chargeer! is overtuigd van de talenten en kwaliteiten van mensen. Door opvoeding, onderwijs, sociale omgeving, gebeurtenissen e.d. ontstaan overtuigingen, blokkades en (on)zekerheden die een bepaald gedrag tot gevolg hebben, waardoor mensen bij lange na geen gebruik maken van het potentieel dat ze hebben. Gedrag is wat mensen doen en zegt niets over wat mensen kunnen. Gedrag is voor 95% automatisch onbewust gedrag. Mensen doen dus wat ze geleerd is en herhalen dit telkens weer. Een belangrijke component om gedragsverandering te realiseren en talenten en kwaliteiten optimaal te benutten is dus bewustwording en inzicht in uw échte zelf krijgen. Daarnaast is de wil om te veranderen essentieel. Zonder die wil zal geen enkele inspanning tot het gewenste resultaat leiden. Daarom werkt Chargeer! systematisch met het proces van gedragsverandering. Dat betekent eerst bewustwording realiseren door inzicht bij de persoon wat het effect is van het huidige handelen en waardoor dit komt. Dit leidt tot persoonlijk leiderschap. De volgende stap is bewust worden wat ander gedrag oplevert, zowel voor uzelf als voor de organisatie waar u werkt. Vanuit de bewustwording en intrinsieke motivatie om zich te ontwikkelen wordt stap voor stap via een vooraf afgesproken plan van aanpak gewerkt naar de gewenste situatie. Omdat elke organisatie en elk persoon andere behoeften heeft werkt Chargeer! uitsluitend op basis van een maatwerk plan.

 

Jezelf kennen is het begin van alles wijsheid (Aristoteles)

 Chargeer! heeft een holistische kijk op mensen wat betekent dat mensen bestaan uit een fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel lichaam. Als alle onderdelen ontwikkeld en in balans zijn, is een mens optimaal opgewassen tegen de huidige stressvolle en gejaagde maatschappij. Onze visie is dan ook dat er aandacht voor al deze aspecten is.