Interim management

 

Heeft u tijdelijk een directielid of een manager nodig? Zowel Henry Leijdsman als Ingrid Jonkman hebben ruimschoots ervaring in deze functies. Daarnaast is interim management voor Chargeer! meer dan op de winkel passen. In de tijd dat wij voor u werkzaam zijn, ontwikkelen en coachen wij uw medewerkers in de dagelijkse praktijk richting het gestelde doel. U krijgt naast de functionele kwaliteit dus ook een schat aan ervaring in uw organisatie om medewerkers verder te ontwikkelen en om door te selecteren waar nodig.

 

Chargeer! is gespecialiseerd in gedragsverandering, persoonlijk en effectief leiderschap, en leidinggeven aan commerciële teams. Voor procesmatige zaken kunt u niet bij ons terecht. Afhankelijk van de doelstelling, de sector en de bedrijfscultuur wordt in gezamenlijk overleg besproken of Henry Leijdsman of Ingrid Jonkman de juiste persoon voor uw opdracht is.