Disclaimer

 

De op deze website getoonde informatie is door Chargeer! Training & Coaching met zorg samengesteld, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Chargeer! Training & Coaching verstrekt door middel van deze website alleen informatie over diensten die door Chargeer! Training & Coaching worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

Chargeer! Training & Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website. Chargeer! Training & Coaching aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website van Chargeer! Training & Coaching opgenomen informatie en tarieven.

Hoewel Chargeer! Training & Coaching alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Chargeer! Training & Coaching niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.

Verwijzingen naar sites die niet door Chargeer! Training & Coaching worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Chargeer! Training & Coaching uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar wordt verwezen, kan Chargeer! Training & Coaching niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet door Chargeer! Training & Coaching worden onderhouden, wordt afgewezen.