Emotionele Intelligentie

 

De EQ Analyse van TTI Success Insights meet de Emotionele Intelligentie. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een hoger EQ beter kunnen samenwerken, productiever zijn en effectiever zijn in leidinggeven. EQ is de vaardigheid om emoties te herkennen, te begrijpen en te managen, bij uzelf en bij anderen. Door de kracht van emoties te gebruiken bereikt u een hogere mate van betrokkenheid, effectiviteit en productiviteit in interactie met anderen. Leidinggevenden zijn dus beter in staat om met emoties van zichzelf en van anderen om te gaan omdat ze inzicht hebben in de eigen emoties en die van medewerkers en wat het effect is op de interactie onderling.


Medewerkers krijgen inzicht hoe ze in teamverband beter kunnen samenwerken omdat ze de eigen emotionele triggers leren herkennen en erkennen en ook die van collega’s. Emotionele Intelligentie is te ontwikkelen. De basis is het inzichtelijk maken van de huidige EQ ontwikkeling waarna door middel van coaching progressie wordt geboekt. De EQ meting vindt plaats op vijf domeinen: zelfbewustzijn, zelfregulatie, zelfmotivatie, empathie en sociale vaardigheden. De rapportage wordt uitgebreid en diepgaand besproken om verbanden te leggen, inzichten te vergroten en een actieplan te maken om het EQ te vergroten.

In samenwerkende teams wordt de rapportage eerst individueel besproken. Daarna worden in een inspirerende en confronterende teambijeenkomst alle uitkomsten gedeeld en ‘over elkaar heen’ gelegd. Hierbij wordt ook gebruik gemaakt van de kernkwadranten van Daniel Offman. Indien ook voor de Gedragsanalyse en/of Stress Quotient Analyse is gekozen, worden ook deze uitkomsten hieraan gekoppeld en worden dwarsverbanden gelegd.


Het resultaat is:

  • een betere communicatie
  • diepgaand inzicht in de emotionele triggers van zichzelf en collega’s, waardoor er meer begrip is voor en rekening gehouden kan worden met elkaar
  • onderlinge verschillen (meer) waarderen
  • positiever en effectiever samenwerken, dus meer teamspirit
  • ontwikkelen stijlflexibiliteit (door middel van een coachtraject).

Lees meer