Persoonlijke gedragsstijl

 

De basis van de Gedragsanalyse is het DISC-model van de Amerikaanse psycholoog William M. Marston. Met de TTI SI Gedragsanalyse wordt gemeten op welke manier er wordt omgegaan met uitdagingen en problemen, mensen, veranderingen en procedures. De Gedragsanalyse brengt aan de hand van de DISC-scores de unieke gedragsstijl in kaart. Elke gedragsstijl kent zijn eigen kwaliteiten en valkuilen. Met behulp van de Gedragsanalyse worden deze kwaliteiten en valkuilen zichtbaar en bespreekbaar gemaakt.

 


Kennis van het DISC model biedt de mogelijkheid om uzelf, medewerkers, collega’s, partners en klanten beter te begrijpen en de communicatie en interactie met hen te verbeteren. Het is geen test, want gedrag is niet goed of fout. Het gaat om de effectiviteit van het gedrag in interactie met anderen. De uitgebreide rapportage geeft diepgaand inzicht in de sterkten, zwakten, drijfveren en het potentieel van het gedragsprofiel dat iemand heeft. Ook de do’s en don’ts in de communicatie komen aan bod. Uit onderzoek blijkt dat mensen 95% van hun gedrag onbewust en automatisch doen. Slechts 5% gebeurt bewust en in die 5% zit nu juist de mogelijkheid om gedrag te veranderen.

 


Na een diepgaande bespreking van de analyse is een coachtraject aan te bevelen om het gedrag te veranderen. In overleg wordt de duur en inhoud van zo’n traject besproken en vormgegeven.

 

Voor teams is dit een effectieve manier om de onderlinge samenwerking een boost te geven door elkaar beter te leren kennen, elkaar beter te begrijpen en inzicht te krijgen in de kwaliteiten en ontwikkelpunten van elk teamlid. Eerst vindt een individuele nabespreking plaats, waarna tijdens een teambijeenkomst de resultaten ‘over elkaar heen’ gelegd worden. Tevens wordt gebruik gemaakt van de kernkwadranten van Daniel Offman. Indien ook voor de Analyse Emotionele Intelligentie en of Stress Quotient Analyse is gekozen, wordt de uitkomst hieraan gekoppeld door dwarsverbanden te leggen. Het resultaat is:

  • kennis en inzicht in uzelf, uw kwaliteiten en ontwikkelpunten
  • meer begrip onderling;
  • meer teamspirit;
  • positief en effectief samenwerken, meer gebruik maken van elkaars kwaliteiten en sterkten;
  • ontwikkelen stijlflexibiliteit (door middel van een coachtraject).

Lees meer