Stress

 

Stress op het werk is beroepsziekte nummer 1. Het leidt in het ergste geval tot burn-out, psychische, emotionele en/of fysieke aandoeningen. Lichtere mate van stress hoeft niet tot uitval te leiden, maar kan een verlaging van de productiviteit veroorzaken of verzet tegen veranderingen. Stress is heel persoonlijk. De stresstolerantie van de ene mens ligt veel hoger dan die van de andere. Het bespreekbaar maken van stress kan lastig zijn, terwijl men het wel al langer voelt sluimeren.

 


De Stress Quotient Analyse biedt geen kant en klare oplossing, omdat stress een subjectieve beleving is. Wel geeft het een indicatie waar de stress mogelijk door wordt veroorzaakt. Dan kan op maat gekeken worden welke oplossing mogelijk is. Naast een oplossing van buitenaf kan het zeker effectief zijn dat iemand leert hoe met stress om te gaan.


De 7 stressfactoren die gemeten worden, zijn:

  1. taakeisen (overvragen of ondervragen)
  2. beloning (disbalans wat iemand er in stopt en eruit haalt, voldoening halen uit het werk)
  3. controle (balans tussen verantwoordelijkheid en invloed die daarop kan worden uitgeoefend)
  4. organisatorische veranderingen (communicatie, op de hoogte zijn van visie e/o koers en mate van het daarmee eens zijn)
  5. leidinggevenden (gemotiveerd, gesteund en uitgedaagd worden door leidinggevende)
  6. steun van anderen (samenwerking, vermijding, frustratie)
  7. baanzekerheid (angst voor ontslag of inhoud functie)

Let wel, het gaat er niet om of iets werkelijk zo is, het is een subjectieve beleving van de betreffende persoon die het zo ervaart. Mogelijk denkt men niet over de middelen, kennis, vaardigheden, behoeften, ondersteuning etc. te beschikken of denkt men geen waardering te ontvangen. De uitkomst is echter hetzelfde. Dit assessment geeft inzicht in mogelijke stressfactoren binnen het team als geheel en op individueel niveau. Daar kan preventief op worden ingespeeld.Tijdens het persoonlijke gesprek wordt de individuele uitkomst besproken en indien ook voor de Gedragsanalyse en/of EQ Analyse is gekozen, wordt de uitkomst hieraan gekoppeld door dwarsverbanden te leggen. Voor u als leidinggevende is een teamoverzicht beschikbaar waardoor helder wordt welke factoren er spelen in uw team die mogelijk van invloed kunnen zijn op het teamresultaat en de mate van stress binnen het team. Er kan dan vanuit de organisatie preventief iets aan worden gedaan of de medewerker leert hoe om te gaan met deze potentiële stressfactor.

 

Lees meer